Penetron Admix (Σακί 18kg)

120,03

    Κατεβάστε το Τεχνικό φυλλάδιο

Πρόσμικτο στεγανωτικό υλικό σκυροδέματος χημικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων στο εσωτερικό του.

Περιγραφή

Πρόσμικτο στεγανωτικό υλικό σκυροδέματος χημικής δράσης κι ανάπτυξης κρυστάλλων στο εσωτερικό του.. Άριστο προϊόν με υψηλή αποτελεσματικότητα.

Περιγραφή
To Penetron® Admix προστίθεται στο σκυρόδεμα τη στιγμή της παρασκευής του. Περιέχει τσιμέντο Portland, πολύ καλά επεξεργασμένη πυριτική άμμο και διάφορα ενεργά χημικά τεχνογνωσίας Penetron. Τα συγκεκριμένα χημικά ενεργά αρχίζουν να αντιδρούν καταλυτικά με το νερό του φρέσκου σκυροδέματος -και τα παραπροϊόντα υδρόλυσης του τσιμέντου- παράγοντας ένα μη διαλυτό σχηματισμό κρυστάλλων εσωτερικά των πόρων και των τριχοειδών διαδρόμων του σκυροδέματος. Έτσι το σκυρόδεμα, ήδη από το στάδιο της σκυροδέτησης, αποκτά μόνιμη στεγανότητα έναντι οποιασδήποτε διείσδυσης νερού κι άλλων υγρών, από οποιαδήποτε κατεύθυνση, ενώ ταυτοχρόνως προστατεύεται από τυχόν υποβάθμισή του εξαιτίας των σκληρών περιβαλλοντικών συνθηκών. Δεν χρειάζεται καμιά άλλη στεγανοποίηση μετά το ξεκαλούπωμα της κατασκευής, εκτός από επισκευές τυχόν φωλεών (λόγω κακής δόνησης και σκυροδέτησης) και τυχόν οπών από «φουρκέτες» και «μορέλα» με το Penecrete Mortar. Ιδανικό σύστημα στεγανοποίησης για πισίνες, εφόσον δεν απαιτεί καμία επιπλέον επίστρωση που λειτουργεί ως αιτία αποκόλλησης μεταγενέστερων εξισωτικών τσιμεντοκονιών.

Προτεινόμενες Εφαρμογές.

• Δεξαμενές
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υδατικών αποβλήτων
Χώροι αναχαίτισης
Σήραγγες και συστήματα υπόγειων διαβάσεων
Υπόγειοι θόλοι
Κατασκευές χώρων στάθμευσης
Κολυμβητικές Πισίνες
Προκατασκευασμένα Στοιχεία

Πλεονεκτήματα
Έχει αντοχή σε υψηλές υδροστατικές πιέσεις που ασκούνται είτε από την θετική είτε
από την αρνητική επιφάνεια της πλάκας σκυροδέματος.
Γίνεται αναπόσπαστο τμήμα του σκυροδέματος
Παρουσιάζει χημική αντοχή σε δραστικά χημικά
Έχει ικανότητα σφράγισης στατικών τριχοειδή ρωγμών έως 0.4mm
Επιτρέπει στο σκυρόδεμα να αναπνέει
Είναι μη τοξικό
Είναι λιγότερο δαπανηρό στην εφαρμογή από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο.
Παρέχει μόνιμη στεγανωτική δράση
Προστίθεται στο σκυρόδεμα την ώρα της παραγωγής του κι έκτοτε δεν υποβάλλεται
σε κλιματολογικές καταπονήσεις
Αυξάνει την ελαστικότητα στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων.

Δοσολογία
0,8%-1% στο βάρος του τσιμέντου

Σημείωση: Κάτω από ορισμένες συνθήκες η δοσολογία ίσως είναι υψηλότερη της τάξεως του 2-3%, ανάλογα με την ποσότητα και τον τύπο του συνόλου των τσιμεντοειδών συστατικών.

Διαδικασίες Εφαρμογής
Το Penetron® Admix πρέπει να προστίθεται στο σκυρόδεμα την ώρα της παρασκευής του. Η σειρά των διαδικασιών προσθήκης του Penetron® Admix διαφέρει ανάλογα με τον τύπο των εγκαταστάσεων παραγωγής και εξοπλισμού.
1. Εργοτάξιο παραγωγής σκυροδέματος – ξηρής λειτουργίας διαλείποντος
έργου:
Προσθέστε το Penetron® Admix σε μορφή σκόνης στη βαρέλα του φορτηγού που θα
φέρει το έτοιμο σκυρόδεμα. Οδηγείστε το φορτηγό κάτω από την εγκατάσταση
διαλείποντος έργου και προσθέστε 60-70% του απαιτούμενου νερού μαζί με 136-227kgr
αδρανών. Ανακατέψτε τα υλικά για 2-3 λεπτά, ώστε να βεβαιωθείτε ότι το Penetron®
Admix έχει διανεμηθεί σε όλο το μείγμα του νερού. Προσθέσετε τα υπόλοιπα υλικά στο
φορτηγό του νέου σκυροδέματος, σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες διαλείποντος
έργου.

2. Εργοτάξιο Παραγωγής σκυροδέματος – λειτουργία κεντρικής ανάμιξης:
A.Tρόπος: Με προσθήκη στα αδρανή.
Προσθέτουμε την προβλεπόμενη ποσότητα Penetron® Admix σε μορφή σκόνης σε ένα
από τα σιλό των αδρανών. Τα αδρανή στη συνέχεια μέσω της μεταφορικής ταινίας
οδηγούνται στον κεντρικό αναμικτήρα, όπου γίνεται η προσθήκη νερού και
τσιμέντου (να ληφθεί υπόψη μια επιπλέον ποσότητα νερού που θα χρειαστεί λόγω της
προσθήκης του Penetron® Admix). Ρίχνουμε μετά την ανάμειξη το σκυρόδεμα στη
βαρέλα του φορτηγού μεταφοράς, όπου μεταφέρεται στο έργο υπό συνεχή ανάδευση.
B.Τρόπος: Με προσθήκη στη βαρέλα
Το Penetron® Admix αναμιγνύεται με νερό έτσι ώστε να σχηματιστεί ένα πολύ λεπτό
υδαρές κονίαμα (π.χ. 18kgr σκόνης αναμιγνύονται με 23 λίτρα νερού). Ρίχνουμε την
απαιτούμενη ποσότητα υλικού στην βαρέλα ανάμειξης. Τα αδρανή, το τσιμέντο και το
νερό θα πρέπει να τοποθετηθούν και να αναμιχθούν στο εργοτάξιο σκυροδέματος,
σύμφωνα με την συνήθη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα του νερού
που έχει ήδη τοποθετηθεί στο φορτηγό έτοιμου σκυροδέματος. Ρίχνουμε το
σκυρόδεμα που παράχθηκε από τον κεντρικό αναμικτήρα στην βαρέλα του φορτηγού
και αναμειγνύουμε για τουλάχιστο 5 λεπτά στις γρήγορες στροφές, για να βεβαιωθούμε
ότι το Penetron® Admix έχει κατανεμηθεί σε όλη την μάζα του σκυροδέματος.

Καθ’ όλην την διάρκεια η βαρέλα περιστρέφεται μέχρι να φτάσει στο έργο, για την
βελτίωση της ομοιόμορφης κατανομής του Penetron® Admix.
3. Εργοτάξιο παραγωγής προκατασκευασμένων διαλείποντος έργου:
Προσθέτετε το Penetron® Admix στην άμμο και τα αδρανή. Έπειτα αναμειγνύετε για
2-3 λεπτά, πριν προσθέσετε το τσιμέντο και το νερό. Η συνολική μάζα του
σκυροδέματος θα πρέπει να αναμιχθεί ακολουθώντας την συνήθη τυπική διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι σημαντικό να επιτευχθεί ένα ομογενοποιημένο μίγμα του Penetron® Admix με το σκυρόδεμα. Συνεπώς μην προσθέτετε ξηρά σκόνη Penetron®Admix κατευθείαν σε υγρό σκυρόδεμα, καθώς μπορεί να προκληθεί συσσώρευση και να μην επιτευχθεί διασπορά του Penetron® Admix σε όλη την μάζα του σκυροδέματος.

Χρόνος Πήξης και Αντοχή
Ο χρόνος πήξης του σκυροδέματος επηρεάζεται από την χημική και φυσική σύνθεση των συστατικών του, την θερμοκρασία του σκυροδέματος και τις κλιματολογικές συνθήκες. Όταν χρησιμοποιούμε Penetron® Admix, μπορεί να παρατηρηθεί επιβράδυνση στο χρόνο πήξης. Η επιβράδυνση εξαρτάται από την σύνθεση του σκυροδέματος και την δοσολογία του Penetron® Admix. Ωστόσο, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες το Penetron® Admix εξασφαλίζει ένα φυσιολογικό χρόνο πήξης σκυροδέματος. Το σκυρόδεμα που περιέχει Penetron® Admix ενδέχεται τελικά να αναπτύξει υψηλότερη αντοχή σε σύγκριση με ένα σκυρόδεμα που δεν έχει πρόσμικτο Penetron® Admix. Τα δοκιμαστικά μείγματος θα πρέπει να παρασκευασθούν υπό τις συνθήκες του έργου, για να προσδιοριστεί ο χρόνος πήξης κι η αντοχή του σκυροδέματος.

Περιορισμοί
Όταν προσθέτουμε Penetron® Admix, η θερμοκρασία του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι άνω των 4°C.

Αποθήκευση
12 μήνες σε μη ανοιγμένη και μη κατεστραμμένη συσκευασία.

Συσκευασία
Σακιά 18kgr ή δοχεία 25kgr. Για μεγάλα έργα δίνεται κι ανάλογη συσκευασία, κατόπιν όμως ειδικής παραγγελίας.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 20 kg
Συσκευασία

Κατασκευαστής

Τίτλος

Go to Top