fbpx

Penetron Admix Δοχείο SB (Σακουλάκια 6×3 kg)

163,37

Πρόσμικτο στεγανωτικό υλικό σκυροδέματος χημικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων στο εσωτερικό του.

    Κατεβάστε το Τεχνικό φυλλάδιο>

Διαθέσιμο σε σακουλάκια 3 x 6 κιλών

penetron logo

Περιγραφή

Πρόσμικτο στεγανωτικό υλικό σκυροδέματος χημικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων στο εσωτερικό του.

To Penetron® Admix προστίθεται στο σκυρόδεμα τη στιγμή της παρασκευής του. Περιέχει τσιμέντο Portland, πολύ καλά επεξεργασμένη πυριτική άμμο και διάφορα ενεργά χημικά τεχνογνωσίας Penetron. Τα χημικά ενεργά αντιδρούν καταλυτικά με το νερό του φρέσκου σκυροδέματος και τα παραπροϊόντα υδρόλυσης του τσιμέντου, παράγοντας ένα μη διαλυτό σχηματισμό κρυστάλλων εσωτερικά των πόρων και των τριχοειδών διαδρόμων τού σκυροδέματος. Έτσι το σκυρόδεμα, ήδη από το στάδιο της σκυροδέτησης, γίνεται μόνιμα στεγανό έναντι στην διείσδυση νερού και άλλων υγρών από οποιαδήποτε κατεύθυνση, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται από τυχόν υποβάθμισή του εξαιτίας των σκληρών περιβαλλοντικών συνθηκών. Δεν χρειάζεται άλλη στεγανοποίηση μετά το ξεκαλούπωμα της κατασκευής, εκτός από επισκευές τυχόν φωλεών, λόγω κακής δόνησης και σκυροδέτησης, και τυχόν οπών από «φουρκέτες» και «μορέλα» με το Penecrete Mortar. Ιδανικό σύστημα στεγανοποίησης για πισίνες, εφ΄όσον δεν απαιτεί καμία επιπλέον επίστρωση που λειτουργεί ως αιτία αποκόλλησης μεταγενέστερων εξισωτικών τσιμεντοκονιών.

Προτεινόμενες Εφαρμογές σε

Δεξαμενές
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υδατικών αποβλήτων
Χώρους αναχαίτισης
Σήραγγες και συστήματα υπόγειων διαβάσεων
Υπόγειους θόλους
Κατασκευές χώρων στάθμευσης
Κολυμβητικές Πισίνες
Προκατασκευασμένα Στοιχεία

Πλεονεκτήματα

Έχει αντοχή σε υψηλές υδροστατικές πιέσεις που ασκούνται είτε από την θετική είτε από την αρνητική επιφάνεια της πλάκας σκυροδέματος.
Γίνεται αναπόσπαστο τμήμα του σκυροδέματος
Παρουσιάζει χημική αντοχή σε δραστικά χημικά
Έχει ικανότητα σφράγισης στατικών τριχοειδή ρωγμών έως 0.4mm
Επιτρέπει στο σκυρόδεμα να αναπνέει
Είναι μη τοξικό
Είναι λιγότερο δαπανηρό στην εφαρμογή από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο.
Παρέχει μόνιμη στεγανωτική δράση
Προστίθεται στο σκυρόδεμα την ώρα της παραγωγής του και έκτοτε δεν υποβάλλεται
σε κλιματολογικές καταπονήσεις
Αυξάνει την ελαστικότητα στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων.

Δοσολογία
0,8%-1% στο βάρος του τσιμέντου
Σημείωση: Κάτω από ορισμένες συνθήκες η δοσολογία ίσως είναι υψηλότερη της τάξεως του 2-3%, ανάλογα την ποσότητα και τον τύπο του συνόλου των τσιμεντοειδών συστατικών.

Διαδικασίες Εφαρμογής
Το Penetron® Admix πρέπει να προστίθεται στο σκυρόδεμα την ώρα της παρασκευής του. Η σειρά των διαδικασιών προσθήκης του Penetron® Admix διαφέρει ανάλογα με τον τύπο των εγκαταστάσεων παραγωγής και του εξοπλισμού.

1. Εργοτάξιο παραγωγής σκυροδέματος – ξηρής λειτουργίας διαλείποντος
έργου:
Προσθέστε το Penetron® Admix σε μορφή σκόνης στη βαρέλα του φορτηγού που θα
φέρει το έτοιμο σκυρόδεμα. Οδηγείστε το φορτηγό κάτω από την εγκατάσταση
διαλείποντος έργου και προσθέστε 60-70% του απαιτούμενου νερού μαζί με 136-227kg
αδρανών. Ανακατέψτε τα υλικά για 2-3 λεπτά, ώστε να βεβαιωθείτε ότι το Penetron®
Admix έχει διανεμηθεί σε όλο το μείγμα του νερού. Προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά στο
φορτηγό τού νέου σκυροδέματος σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες διαλείποντος
έργου.

2. Εργοτάξιο Παραγωγής σκυροδέματος – λειτουργία κεντρικής ανάμειξης:
A.Tρόπος: Με προσθήκη στα αδρανή
Προσθέτουμε την προβλεπόμενη ποσότητα Penetron® Admix σε μορφή σκόνης σε ένα
από τα σιλό των αδρανών. Τα αδρανή στη συνέχεια μέσω της μεταφορικής ταινίας
οδηγούνται στον κεντρικό αναμικτήρα, όπου γίνεται η προσθήκη του νερού και του
τσιμέντου (να ληφθεί υπόψη μια επιπλέον ποσότητα νερού που θα χρειαστεί λόγω της
προσθήκης τού Penetron® Admix). Ρίχνουμε μετά την ανάμειξη το σκυρόδεμα στη
βαρέλα του φορτηγού μεταφοράς, όπου μεταφέρεται στο έργο υπό συνεχή ανάδευση.
B.Τρόπος: Με προσθήκη στη βαρέλα
Αναμειγνύεται το Penetron® Admix με νερό, έτσι ώστε να σχηματισθεί ένα πολύ λεπτό
υδαρές κονίαμα (π.χ 18kg σκόνης αναμιγνύονται με 23 λίτρα νερού). Ρίξτε την
απαιτούμενη ποσότητα υλικού στην βαρέλα ανάμειξης. Τα αδρανή, το τσιμέντο και το
νερό θα πρέπει να τοποθετηθούν και να αναμιχθούν στο εργοτάξιο σκυροδέματος
σύμφωνα με την συνήθη διαδικασία (λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ποσότητα του νερού
που έχει ήδη τοποθετηθεί στο φορτηγό έτοιμου σκυροδέματος). Ρίχνουμε το
σκυρόδεμα που παράχθηκε από τον κεντρικό αναμικτήρα στην βαρέλα τού φορτηγού
και αναμειγνύουμε για τουλάχιστο 5 λεπτά στις γρήγορες στροφές, μέχρι να βεβαιωθούμε
ότι το Penetron® Admix έχει κατανεμηθεί σε όλη την μάζα του σκυροδέματος.
Καθ’ όλη την διάρκεια η βαρέλα περιστρέφεται μέχρι να φτάσει στο έργο για την
βελτίωση της ομοιόμορφης κατανομής του Penetron® Admix.

3. Εργοτάξιο παραγωγής προκατασκευασμένων διαλείποντος έργου:
Προσθέτετε το Penetron® Admix στα αδρανή και στην άμμο, έπειτα αναμειγνύετε για
2-3 λεπτά πριν προσθέσετε το τσιμέντο και το νερό. Η συνολική μάζα του
σκυροδέματος θα πρέπει να αναμιχθεί ακολουθώντας την συνήθη τυπική διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι σημαντικό να επιτευχθεί ένα ομογενοποιημένο μείγμα του Penetron®Admix με το σκυρόδεμα. Συνεπώς μην προσθέτετε ξηρά σκόνη Penetron®Admix κατ΄ευθείαν σε υγρό σκυρόδεμα, καθώς η προσθήκη αυτή μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση και δεν θα επιτευχθεί, διασπορά του Penetron® Admix σε όλη την μάζα του σκυροδέματος.

Χρόνος Πήξης και Αντοχή
Ο χρόνος πήξης του σκυροδέματος επηρεάζεται από την χημική και φυσική σύνθεση των συστατικών του, την θερμοκρασία του σκυροδέματος και τις κλιματολογικές συνθήκες. Όταν χρησιμοποιούμε Penetron® Admix, μπορεί να παρατηρηθεί επιβράδυνση στο χρόνο πήξης. Η επιβράδυνση εξαρτάται από την σύνθεση του σκυροδέματος και την δοσολογία του Penetron® Admix. Ωστόσο, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, το Penetron® Admix εξασφαλίζει ένα φυσιολογικό χρόνο πήξης σκυροδέματος. Το σκυρόδεμα που περιέχει Penetron® Admix ενδέχεται να αναπτύξει τελικά υψηλότερη αντοχή από ένα σκυρόδεμα που δεν έχει πρόσμικτο Penetron® Admix. Τα δοκιμαστικά μείγματος θα πρέπει να παρασκευαστούν κάτω από τις συνθήκες του έργου, ώστε να προσδιορισεί ο χρόνος πήξης και η αντοχή του σκυροδέματος.

Περιορισμοί
Όταν προσθέτουμε Penetron® Admix, η θερμοκρασία του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι πάνω από 4°C.

Αποθήκευση
12 μήνες σε μη ανοιγμένη και μη κατεστραμμένη συσκευασία.

Συσκευασία
Σακιά 18kg ή δοχεία 25kg (για μεγάλα έργα δίνεται και ανάλογη συσκευασία κατόπιν όμως ειδικής παραγγελίας)

Μάρκα

Penetron

penetron logo

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 20 kg

Τίτλος

Go to Top