Σεγάτσα Benman Με Βαμμένο Τριπλό Δόντι Μήκους 50cm