Σύνδεσμος - Τάπα PVC ΝAH773 Καναλιού Χαμηλού Ύψους Nicoll