Σύνδεσμος-Τάπα PVC NAT177 Καναλιού Connecto CAN177 Nicoll με έξοδο Φ100