Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μέγιστη θερμική απόδοση 17.5 kW
Ελάχιστη θερμική απόδοση
8.7 kW
Ονομαστική θερμική απόδοση 13.5 kW
Μέση κατανάλωση ξύλου 3.2 Kg/H
Βαθμός απόδοσης 82.5%
Θερμοκρασία καυσαερίων 220º C
Διάμετρος σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων Ø250 mm
Διάμετρος αεραγωγών εισερχόμενου αέρα 4 x Ø125 mm
Ελάχιστο μήκος καπνοδόχου 4 m
Επιφάνεια θερμαινόμενου χώρου στη μέγιστη ισχύ 180 m²
Βάρος συσκευής 264 Kg
Διαστάσεις ΜxΠxΥ 1063 x 608 x 1672 mm