Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μέγιστη θερμική απόδοση 12.5 kW
Ονομαστική θερμική απόδοση 9.0 kW
Κατανάλωση ξύλου κατά την ονομαστική ισχύ 1.7 Kg/H
Βαθμός απόδοσης 81.0%
Θερμοκρασία καυσαερίων 260º C
Διάμετρος σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων Ø180 mm
Ελάχιστο μήκος καπνοδόχου 3 m
Επιφάνεια θερμενόμενου χώρου στην ονομαστική ισχύ 105 m²
Βάρος συσκευής 130 Kg
Διαστάσεις ΜxΠxΥ 800 x 493 x 551 mm