Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μέγιστη θερμική απόδοση 11.5 kW
Ονομαστική θερμική απόδοση 8.5 kW
Κατανάλωση ξύλου κατά την ονομαστική ισχύ 1.5 Kg/H
Βαθμός απόδοσης 82.0%
Θερμοκρασία καυσαερίων 248º C
Διάμετρος σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων Ø180 mm
Ελάχιστο μήκος καπνοδόχου 3 m
Επιφάνεια θερμενόμενου χώρου στην ονομαστική ισχύ 95 m²
Βάρος συσκευής 130 Kg
Διαστάσεις ΜxΠxΥ 700 x 493 x 551 mm