Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μέγιστη θερμική απόδοση 16.2 kW
Ελάχιστη θερμική απόδοση 8.3 kW
Ονομαστική θερμική απόδοση 14.1 kW
Μέση κατανάλωση ξύλου 2.5 Kg/H
Βαθμός απόδοσης 78.6%
Θερμοκρασία καυσαερίων 239º C
Διάμετρος σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων Ø220 mm
Διάμετρος αεραγωγών εισερχόμενου αέρα Ø125 mm
Ελάχιστο μήκος καπνοδόχου 4 m
Επιφάνεια θερμαινόμενου χώρου στη μέγιστη ισχύ 165 m²
Βάρος συσκευής 185 Kg
Διαστάσεις ΜxΠxΥ 857 x 65 x 1251 mm